polityka prywatności | Gabinet Masażu i Podologii

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych jest Anelia Mikołajewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Masaż i Podologia – Anelia Mikołajewicz” z siedzibą ul. Ignacego Mościckiego 14, 66-400 Gorzów Wielkopolski, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9930150112, numer REGON: 080467052, numer tel. kontaktowego +48 888-448-727, zwana w dalej Administratorem.

Dane osobowe, które klienci przekazują Administratorowi zapisując się na zabiegi są umieszczane w terminarzu zabiegów i dalej przetwarzane w celu realizacji usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usług świadczonych przez Administratora.

Dane osobowe, które klienci przekazują Administratorowi w celu uzyskania faktur są zamieszczane na fakturach, których kopie Administrator przechowuje przez wymagany prawem okres. Podstawą prawną przetwarzania tych danych są przepisy prawa podatkowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania faktury.

Dane klientów oraz osób przesyłających wiadomości lub kierujących zapytania w formie elektronicznej są przetwarzane w celu wymiany wzajemnej korespondencji lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wymiany wzajemnej korespondencji lub do otrzymania odpowiedzi na zadane pytania.

Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne. Długość przetwarzania danych osobowych wynikać może z przepisów prawa, otrzymanych zgód na przetwarzanie danych lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przetwarzane również przez Podmioty przetwarzające, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialne za: ochronę mienia, serwisowanie urządzeń, świadczenie usług hostingowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają procesom opartym na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jeżeli Administrator przetwarza lub będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie zgody otrzymanej od osoby, której dane dotyczą, osoba taka ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.


INFORMACJA O COOKIES

Strony internetowe m-masaz.pl oraz m-podolog.pl i ich podstrony używają plików cookies (tzw. ciasteczek) w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz w celach statystycznych.

Korzystając z tych stron wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strona internetowych Twojego urzadzenia.

Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.cookies

Gabinet Masażu i Podologii

ul. Mościckiego 14

66-400 Gorzów Wlkp.
   Anelia Mikołajewicz

   ( masażystka - podolog )

    tel.    888 - 448 - 727
masaż gorzów wlkp. - podolog gorzów wlkp.

Back to Top